Jak jsem fotil akci pro děti v domově seniorů Komárov

Bylo toho rána slunečno, jak už to tak bývá prvního červnového dne, kdy jsem se vypravil fotit do Domova seniorů Komárov. Jako dobrovolník jsem nabídl své služby a přislíbil, že budu dokumentovat jejich akci pro děti, kterou pořádali k oslavě Dne dětí. Domov seniorů Komárov není státní zařízení a závisí na podpoře od lidí, takže jsem chtěl přispět aspoň tím málem, co umím – fotit a propagovat je.

Tento rok měl Domov seniorů Komárov čest hostit skupinu nadšených dětí ze Základní školy Olšany. Byl jsem svědkem, jak se všichni pracovníci domova, zejména paní ředitelka, velmi snažili, aby to byl pro děti nezapomenutelný den plný zábavy a radosti. Věděl jsem, že je mým úkolem zachytit tyto okamžiky na fotografiích a pomoci tak domovu propagovat jejich úžasnou práci.

Když jsem dorazil do Domova seniorů Komárov, byl jsem překvapený z atmosféry, která zde vládla. Děti byly plné očekávání a nadšení, a to samé platilo i pro personál domova a samozřejmě i pro klienty. Ochotně jsem se ujal své role fotografa a začal jsem zachycovat každý úsměv, každou hru a každý neopakovatelný okamžik radosti.

Skvělý program pro děti i klienty

Program akce byl skvěle připravený. Děti měly možnost hrát si a povídat s klienty domova, předváděly své pěvecké vystoupení a dokonce přinesly klientům dárky v podobě přáníček. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, bohaté občerstvení a radosti všech dětí i čokoládová fontána. Celé vystoupení doprovázela cimbálovka. Byl to překrásný pohled vidět, jak se generace setkávají a navzájem se inspirují. Viděl jsem, jak se tváře klientů rozjasňovaly úsměvem, jaký bychom si přáli u nich vidět častěji.

Během akce jsem byl potěšený nejen z dětí a seniorů, ale také z jejich rodičů a místních obyvatel, kteří se také přišli podívat. Bylo úžasné vidět, jak se komunita sjednotila a podpořila tento Domov seniorů.

Po skončení akce jsem strávil další hodiny tím, že jsem vybíral a upravoval fotografie, abych mohl připravit soubor fotek, které bych mohl darovat domovu seniorů Komárov. Chtěl jsem jim poskytnout něco, co by mohli použít k propagaci jejich práce a zároveň jako poděkování za jejich činnost a samozřejmě také jako památku pro děti a klienty.

Když jsem procházel fotografie, byl jsem překvapený tím, jak mocně dokážou fotky zachytit emoce. Na jednom snímku jsem zachytil děti a seniory, jak spolu zpívají a smějí se. Na dalším jsem zachytil jejich dojímavé objetí. Byly to okamžiky, které přesahovaly věk a ukazovaly sílu lidského spojení.

Po dokončení úprav jsem se vrátil do Domova seniorů Komárov a předal jim soubor fotografií. Byl jsem svědkem, jak jejich oči zažily jiskru radosti. Paní ředitelka mi vyjádřila upřímnou vděčnost za to, že jsem zachytil tyto vzácné okamžiky a pomohl domovu šířit povědomí o jejich činnosti a musím říct, že tahle slova díků mě velmi naplňují a motivují k další práci.

Při pohledu zpět na celou událost jsem si uvědomil, jak důležitá je dobrovolnická práce, která je nabídnuta konkrétní organizaci a konkrétním lidem. I malá gesta mohou mít obrovský dopad na celou komunitu. Domov seniorů Komárov je skvělým příkladem toho, jak nezištná pomoc a podpora mohou proměnit životy ostatních.

Věřím, že má fotografická sbírka bude sloužit domovu seniorů Komárov jako nástroj pro získávání podpory a pomoci od dalších lidí. Snad pomůže upoutat pozornost sponzorů, dobrovolníků a dalších lidí ochotných přispět svou pomocí.

Být součástí této akce bylo pro mě skutečně obohacující a inspirativní. Vidět, jak se děti a senioři setkávají a vzájemně se obohacují, mi dodalo naději a víru v sílu lidského soucitu a spolupráce. Jsem vděčný, že jsem mohl svým způsobem přispět k této krásné události a doufám, že podobné akce budou pokračovat.

Kdo mě zná, tak ví, že jsem věnoval mnoho let dobrovolnické práci pro Charitu, která mě však nenaplňovala, jelikož klienti pomoc mou a pomoc dalších brali jako samozřejmost a nevážili si jí. Doslova jsem na jakékoliv pomáhání na dlouhou dobu zanevřel ale po čase jsem si uvědomil, že je třeba pomáhat ale jen těm, kteří si pomoc skutečně zaslouží.

Pokud chcete Domovu seniorů také pomoci, tak můžete i finančně – veškeré informace a možnosti najdete na jejich webu zde – https://www.dskomarov.cz/darujte/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *